Leden 2018

Aktualizace o stavu hry #3

8. ledna 2018 v 19:51
Bát se smrti je jen volba.

Drazí piráti i ostrované. S jednodenním zpožděním prohlašuji naši druhou oficiální Událost za ukončenou. Pravda, ne zcela - vinou vytíženosti všech zúčastněních zůstaly některé otázky nezodpovězeny, potyčky nevyřešeny a zuby nevyraženy. Dovolte mi proto nejprve úvodem krátké shrnutí toho co se ještě odehrálo, z pohledu Prozřetelnosti.
Bouře, která řádila nad New Providence, zasáhla nejen ostrov a jeho okolí; přinesla rovněž temnotu do vztahů některých obyvatel. Tiché nesympatie mezi kapitánem Martinézem a kapitánem Flintem vyústily v otevřený konflikt. Pravda, prozatím jen slovní, avšak není všem dnům konec a Jeane také nebude vždy poblíž, aby chladila rozohněné hlavy.
Mezitím si jistá mladá dívka, prozatím v Nassau stále téměř neznámá, pomalu ale jistě buduje svou reputaci odvážné a obratné bojovnice. Jaké jsou její úmysly však zůstává zahaleno v mlze, stejně jako, nyní již opět poklidné, vlny na obzoru.
Na první pohled nevýznamné ztroskotání španělské lodi se tedy stalo katalyzátorem věcí bublajících pod povrchem živého městečka. Přineslo však mnohem více než to, o čemž však nikdo z obyvatel prozatím nemá ani tušení...

Doufám, že účastníci akce byli s jejím průběhem alespoň průměrně spokojení (vaše připomínky si beru k srdci a příště se pokusím být lepším vypravěčem i spoluháčem) a zúčastněné postavy již mají odměny ve svých profilech. Veškeré případné dotazy ráda zodpovím.

Vyjádřete se prosím v komentářích k tomu, zda si přejete změnu roční doby. Pro děj hry to momentálně není nezbytné, ale rozumím tomu, že někomu je příjemnější držet se skutečného ročního období.

Proběhla avizovaná čistka. Všichni hráči na ni byli upozornění zde, na blogu i prostřednictvím e-mailu, přesto stále existuje šance smazané postavy zachránit. Pokud se ozvete na e-mail nebo facebook hry, můžeme se domluvit.

Další herní akce je předběžně plánována na únor, zatím ale nejsem schopna říci ani přibližné datum. O detailech a přesném datu akce budete včas obeznámeni opět zde, na e-mailu i na fb.

Klidné dny a pevné nervy v práci i při zkouškovém období