Soukromá hra

2. března 2018 v 10:23

Hra byla přesunuta do soukromého sektoru, stránky nadále slouží jen jako archiv informací.

 

Aktualizace o stavu hry #3

8. ledna 2018 v 19:51
Bát se smrti je jen volba.

Drazí piráti i ostrované. S jednodenním zpožděním prohlašuji naši druhou oficiální Událost za ukončenou. Pravda, ne zcela - vinou vytíženosti všech zúčastněních zůstaly některé otázky nezodpovězeny, potyčky nevyřešeny a zuby nevyraženy. Dovolte mi proto nejprve úvodem krátké shrnutí toho co se ještě odehrálo, z pohledu Prozřetelnosti.
Bouře, která řádila nad New Providence, zasáhla nejen ostrov a jeho okolí; přinesla rovněž temnotu do vztahů některých obyvatel. Tiché nesympatie mezi kapitánem Martinézem a kapitánem Flintem vyústily v otevřený konflikt. Pravda, prozatím jen slovní, avšak není všem dnům konec a Jeane také nebude vždy poblíž, aby chladila rozohněné hlavy.
Mezitím si jistá mladá dívka, prozatím v Nassau stále téměř neznámá, pomalu ale jistě buduje svou reputaci odvážné a obratné bojovnice. Jaké jsou její úmysly však zůstává zahaleno v mlze, stejně jako, nyní již opět poklidné, vlny na obzoru.
Na první pohled nevýznamné ztroskotání španělské lodi se tedy stalo katalyzátorem věcí bublajících pod povrchem živého městečka. Přineslo však mnohem více než to, o čemž však nikdo z obyvatel prozatím nemá ani tušení...

Doufám, že účastníci akce byli s jejím průběhem alespoň průměrně spokojení (vaše připomínky si beru k srdci a příště se pokusím být lepším vypravěčem i spoluháčem) a zúčastněné postavy již mají odměny ve svých profilech. Veškeré případné dotazy ráda zodpovím.

Vyjádřete se prosím v komentářích k tomu, zda si přejete změnu roční doby. Pro děj hry to momentálně není nezbytné, ale rozumím tomu, že někomu je příjemnější držet se skutečného ročního období.

Proběhla avizovaná čistka. Všichni hráči na ni byli upozornění zde, na blogu i prostřednictvím e-mailu, přesto stále existuje šance smazané postavy zachránit. Pokud se ozvete na e-mail nebo facebook hry, můžeme se domluvit.

Další herní akce je předběžně plánována na únor, zatím ale nejsem schopna říci ani přibližné datum. O detailech a přesném datu akce budete včas obeznámeni opět zde, na e-mailu i na fb.

Klidné dny a pevné nervy v práci i při zkouškovém období

Podzimní bouře

14. prosince 2017 v 22:32
Nezáleží na tom, jak moc sami sobě budeme lhát, nebo o jakých historkách přesvědčíme ostatní. Jsme je zloději, na které na konci čeká oprátka.

Zdá se, jako by bouřkové mraky nad New Providence i širokým okolím ostrova visely již celou věčnost. Místo nedýchatelného horka se vzduch proměnil kvůli častým dešťům ve vlhé dusno, které lepí šaty ke kůži a i nejprudernější obyvatele Nassau láká k tomu, aby spali nazí. Pravděpodobně by tak bylo možné spočístat na prstech jedné ruky ty, kdož mají tropický podzim skutečně rádi. Nováčci mezi kapitány přichází o zisk, protože se obávají vyplout; veteráni si sice na moře troufají, ale ne zřídkakdy se díky husté mlze vracejí s prázdnou.
Avšak blýská se na lepší časy. Blíží se silná bouře, která snad konečně roztrhá šedivé mraky. Pokud ji tedy celé město v pořádku ustojí. Již k večeru, kdy ještě na zem nespadla ani jediná děšťová kapka, někteří přísahali že se jim ježí chlupy na rukou z blesků, co přeskakují na zemi mezi mraky. Vítr, který během několika hodin nabral na intenzitě, začal ohýbat k zemi slabší stromy, a když konečně se zahřměním začal padat déšť, na ulicích se během několika minut vytvořily rychle běžící potůčky vody. Každý s trochou rozumu se na bouři připravil; buď se schovává někde v domě, nebo alespoň pod střechou. Někteří nešťastníci však na poslední chvíli sbírají zboží ze stánků, a co hůře - jedna posádka se teprve teď snaží bezpečně v přístavu ukotvit loď.

 


Aktualizace o stavu hry #2

13. listopadu 2017 v 19:55
Řekni mi, že nejsme šílení. Ty a já.

Milí obyvatelé našeho malého ostrova,
k dnešnímu dni je oficiálně uzavřena první událost, která ač neproběhla v hojném počtu a byla vám oznámena poměrně pozdě ( za čož se dodatečně omlouvám), byla jak doufám pro zúčastněné příjemná. Všechny hráčské postavy, které se na akci aktivně podílely již mají ve svých profilech vypsané odměny. Jak s nimi naložit by již mělo být jasné, přesto se v případě jakýchkoli dotazů neváhejte na mě, nebo NoOne, obrátit.
Další novinkou je změna roční doby. Již bylo na čase aby letní horka pominula a nastal podzim. Sice nebude o mnoho chladnější a plný nepříjemné mlhy i nebezpečných bouří, pro mnohé však může být i tato změna vítanou úlevou. Především pak pro farmáře a jejich příbuzné, nebo zkrátka i jen pro ty, kteří již mají nedýchatelného horka plné zuby.
Předposlední věcí, kterou bych ráda zmínila je herní aktivita - nebo spíše její nedostatek. Palčivé téma, které se bohužel týká hlavně nás adminů a minimálně v mém případě není na obzoru žádná změna. I tak jsem si ale jistá, že New Providence zcela usnout nenecháme, pokud se vy, hráči, rozhodnete alespoň trochu pomoci. Za sebe mohu říci, že to, že nemohu trávit tolik času na chatu neznamená, že nemohu hrát a jsem si téměř jistá, že i u dalších je to podobné. V tomto případě může k domluvě skvěle posloužit Fb skupina, nebo, pokud by někdo toužil po hře se systémovou postavou, Jeane, či Tobiasem, stačí se ozvat i na herní mail.
Zcela poslední zprávou, kterou pro vás mám, je pak předběžná informace o další akci. Tentokrát půjde již o skutečně "podstatnou" událost - odstartujeme v ní příběhovou linii, která bude následující měsíce formovat veškeré dění na ostrově. Uvědomuji si, že během Vánoc a konce roku budete všichni vytížení, nicméně příhodnější termín by byl k nalezení jen velmi těžce. Detaily o celé události, stejně jako délku jejího trvání a další podstatné věci vám budou sděleny včas, a to jak na blogu, tak na Fb a na e-mailech.

Podzim bez pochmurné nálady vám přeje

Narozeniny guvernérovy dcery

30. října 2017 v 20:14
Nikdo neuvěří že je to možné, dokud jim to neukážeme.

V někom blížící se událost vyvolávala poslední týdny nadšení, ať už díky možnosti vetřít se do přízně osobám ve vedení města, nebo jen díky jídlu zdarma. V jiných probouzela zhnusení nad okázalostí, v jejímž duchu se každoročně nese a pro další byla jen něčím, nad čím mohou mávnout rukou. Pravdou ovšem je, že jen málokdo se dokázal vyhnout rozhovoru na téma narozenin Jeane. Ostatně sama mladá dáma se tím, že pro ni rodiče opět pořádají oslavu (a že veškeré nepříjemné zařizování nechává na nich) nikterak netajila, nehledě na plakátky, které se objevily na téměř všech dobře dostupných místech ve městě.


Kam dál